Anette Pettersson Faye

TF. Verksamhetschef

Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus på barn och ungas inflytande både på lokal, nationell och internationell nivå. 

Anette som har mer än 35 års erfarenhet av hur ett hållbart demokrati- och rättighetsarbete kan integreras i civilsamhället, folkbildningen, myndighets- och kommunal verksamhet. Vilket enligt Anette är genom att samverka, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet. Anettes första relation till Fryshuset var när Non-Fighting-Generation skulle starta upp 1998 och hon var en ung biträdande föreståndare på sommarläger som genomfördes för unga efter kravallerna i Kungsan 1997.  Anette kallar gärna projektet för Sveriges första stora sociala samverkansprojekt, med polis, soc, fältassistenter och Fryshuset. Det drevs då av Sommarbarnsbyrån.

Anette kommer närmast från DemokratiAkademin där hon har arbetat i 11 år. De sista 8 åren som operativ chef och under 2010-2013 också som chef för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Under 2018 var hon tjänstledig från sitt uppdrag och arbetade som som vik. enhetschef för ung & hälsa, förening och anläggning, i Håbo kommun.

Kontaktinfo

Telefon: 076-001 06 29

E-post: anette.pettersson-faye@fryshuset.se

Anette Pettersson Faye.png