Rubrik Filmer.png

Här samlar vi filmer från vår verksamhet, konferenser och seminarier, som vi anordnat.

trygghet genom inkludering

September 2019. Demokratikonferens om våldsbejakande extremism och unga i utanförskap.

lägesrapport och nätverksträff våldsbejakande extremism

Maj 2019. En aktuell lägesbild och nätverksträff om våldsbejakande extremism på Fryshuset i Stockholm.

the missing peace

December 2018. "The Missing Peace" berättar om nio unga fredsbyggare i samhället.