Sarah Dolah

projektledare resolution 2250 nationell

Sarah är projektledare för Unga Fredsbyggare som utbildar unga ledare i konfliktlösning och medling för att stärka dem i deras roller som fredsbyggare i Sverige. Unga Fredsbyggare tar avstamp i säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet och riktar sig till unga i åldrarna 18–29.

Sarah är statsvetare och har studerat flera år utomlands i USA, Schweiz och Italien. Hon har även utbildning i medling och konfliktlösning och har erfarenhet av att medla i konflikter inom organisationer i Sverige.


Kontaktinfo

Telefon: 076-001 06 44 
E-post: sarah.dolah@fryshuset.se

 

Sarah Dolah.png