Rubrik Metoder.png

Vi bygger spetskompetens från svenska och internationella aktörer och utvecklar nya metoder för att möta och arbeta med ungdomar. Internationellt erkända metoder anpassar vi till svenska förhållanden. 

Integrative Complexity Thinking

ICT är en forskningsbaserad metod och utbildningsprogram för att öka förståelsen mellan människor och motverka svart-vitt tänkande, polarisering och konflikt. Det är framtaget av forskare vid University of Cambridge och vi leder arbetet med att anpassa metoden till svenska förhållanden, i samarbete med IC Thinking (Cambridge) Ltd., Umeå och Uppsala universitet samt University of Cambridge. Vi siktar på att lansera ett svenskt ICT program år 2019 för användning i t ex skolor, kommuner och samfund.

Interreligiös dialog

För Tillsammans för Sverige innebär interreligiös dialog möte och samarbete mellan människor med olika trosuppfattningar. Genom workshops och övningar tar Tillsammans för Sverige sig an eventuella utmaningar som hindrar samarbete människor med religiös tillhörighet emellan och letar istället efter gemensamma nämnare, som för oss mot delade mål. Genom Interreligiös dialog skapar Tillsammans för Sverige möjlighet till ökad förståelse, ett sätt att hitta närmre varandra samt att förstå såväl likheter liksom skillnader oss emellan som möjliggör samexistens och förståelse för ”den andra” 

Storytelling

Vid besök på skolor använder Tillsammans för Sverige sig av en metod som kallas för storytelling. Genom att ungdomar/unga vuxna med olika kulturell- och/eller religiös bakgrund får dela med sig av sina egna livshistorier hoppas Tillsammans för Sverige på att skapa en större förståelse för olika livsöden och identiteter samt en större insikt i de olika sätten att vara religiös eller tillhöra en religion på. En ”story” brukar vara 10-15 minuter lång och innefattar oftast ungdomens egna livserfarenheter, om familj, vänner, uppväxt samt lite information om dennes religiösa seder och bruk.

Ledarskap

 Mer text kommer... 

Medling och konflikthantering

I projektet Unga Fredsbyggare använder vi oss av metoden Dialogue For Peaceful Change (DPC), som tagits fram av erfarna fredsarbetare och medlare från Nordirland och Nederländerna för konfliktlösning i våldsamma situationer. Metoden har prövats och utvärderats i bland annat California, USA. Vi arbetar för att verktyget ska anpassas efter vår målgrupps behov och efter den verklighet som unga befinner sig i, så att den blir relevant och ger bästa möjliga effekt.