Trygghet genom inkludering

Demokratin i Sverige fyller 100 år. Detta vill vi på Institutet för demokrati & dialog:s (IDEDI) uppmärksamma med en nationell heldagskonferens på Fryshuset. En konferens om demokratifrämjande och förebyg­gande insatser för att motverka våldsbejakande extremism och att unga hamnar i utanförskap.

Se mer information i vårt kalendarium!