Rubrik Arbetsätt.png

Genom vår breda kunskap och praktiska arbete vill vi stärka demokrati och motverka extremism och våldsbejakande miljöer samt bidra till interreligös och interkulturell dialog. IDEDI är ett nationellt resurscenter för mångkulturella miljöer och dialog och vi arbetar som konsulter i kommuner och offentlig förvaltning. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och konferenser som behandlar olika teman samt gör kartläggningar. Vi utvecklar även metoder för konfliktlösning och ungas delaktighet för att skapa förutsättningar att förebygga konflikt och bidra till fredligare och mer inkluderande samhällen. 

IDEDI:s arbete bygger på Fryshusets värdegrund att unga genom sina passioner kan förändra världen samt på förståelse och mångårig erfarenhet av ungdomar från olika religiösa, kulturella och socioekonomiska bakgrunder.

Välkommen att kontakta oss för att få en skräddarsydd lösning för just er verksamhet!