Kathy Santos

projektledare och strateg

Kathy är projektledare och strateg på IDEDI.  

Som en av två skapare av Modellen för Ungas Delaktighet arbetar hon med kommuner i deras strategiska arbete med att öka ungas delaktighet och möjlighet till att bli en etablerad invånare. 

Kathy är projektledare för Kunskapslyftet ett kommunöverskridande samarbete i demokratifrämjande och motverkande av våldsbejakande extremism. 


Kontaktinfo

Telefon: 076 - 001 06 88
E-post: kathy.santos@fryshuset.se

 

Kathy.png