Rubrik Bakgrund.png


Målet med IDEDIs verksamhet är att göra Sverige och världen till en trygg och inkluderande plats för religiös, kulturell och etnisk mångfald. Vi vill att varje person ska känna trygghet och delaktighet i ett samhälle med utrymme, öppenhet och uttryck för flera religiösa, kulturella och etniska identiteter.

därför finns vi

Vi vill förnya arbetet med pluralism, delaktighet och inkluderande samhällen. I en globaliserad och rörlig värld behöver människors förmågor att leva tillsammans i pluralistiska samhällen stärkas genom kunskap och dialog.

IDEDI är ett nytt initiativ och organisation som är under uppbyggnad med Fryshuset som huvudman.   

IDEDI samlar kompetens och utvecklar nya metoder från både Sverige och globalt för att främja inkluderande samhällen, mänskliga rättigheter och att förebygga att unga hamnar i våldsbejakande och destruktiva miljöer. 

IDEDI bygger vidare på över 30 års praktisk kunskap i Fryshusets framgångsrika arbete med mångfald, inkludering och unga som är i riskzon för utanförskap och konfliktmiljöer. Genom arvsfondsprojektet  "interreligiöst resurscenter" bygger IDEDI vidare på erfarenheterna av interreligiös dialog och ungas ledarskap i projektet Tillsammans för Sverige .

IDEDI är en plattform för att sprida kunskap om metoder och erfarenheter från arbetet med att hjälpa unga lämna våldsbejakande miljöer i Exit och Passus, samt från Fryshusets arbete för att stärka unga som aktörer för dialog och inkluderande samhällen.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
— Artikel 1, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Vad vi gör

IDEDI främjar FN:s globala mål och Agenda 2030, framförallt mål 16 om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Vi värnar det öppna, demokratiska samhället, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, som grundvalar för fredlig samexistens av olika intressen, övertygelser och livsstilar. 

IDEDI söker gemensamma lösningar utifrån mänskliga rättigheter och stärker individers och samhällets motståndskraft mot främlingsfientlighet, rasism och våldsbejakande extremism.

IDEDI gör detta genom att:

  • utveckla dialogmetoder för ökad förståelse mellan olika människor,

  • sprida kunskap som bidrar till inkludering och samexistens,

  • motverka att unga hamnar i destruktiva, våldsbejakande miljöer,

  • stärka unga som aktörer för dialog, inklusiva samhällen och fredsbyggande.

Vilka vi når

IDEDI når ut till alla människor i syfte att främja ömsesidig förståelse och respekt baserat på allas lika värde och för att främja ungas levnadsvillkor.  Vi verkar från det lokala till det globala och främjar nätverk och erfarenhetsutbyten.