Rubrik Utbildning.png

Vi erbjuder verksamhets- och verklighetsanpassade utbildningar och föreläsningar i olika metoder och kunskapshöjning för att möta ungdomar av olika bakgrunder, lösa konflikter och bygga meningsfulla sammanhang och gemenskaper. Utbildningarna utformas efter kartläggningens analys. Nedan finner vi våra olika utbildningar och föreläsningar.

kunskapslyftet

Våldsbejakande extremism är en komplex fråga som kräver ett mångfacetterat bemötande. Konsekvenserna av enskilda individers handlingar kan utgöra hot mot den demokratiska samhällsordningen. Det behövs kunskap om miljöerna för att arbeta med frågan utan att stigmatisera. Kunskapslyftet är ett utbildningspaket som vänder sig till yrkesverksamma personer. Paketet består av en generell heldagsutbildning samt en spetsutbildning á 6 halvdagar. Den generella utbildningen ger en grundläggande introduktion till våldsbejakande extremistiska miljöerna, samt praktisk kunskap om främjande och förebyggande metoder. Spetsutbildningen är en fördjupande utbildning. Innehållet bygger på Fryshusets mångåriga erfarenhet av avhopparverksamhet och främjande och förebyggande arbete samt forskning.

 
TFS logga.png

tillsammans för sverige

”Tillsammans för Sverige” är en verksamhet på Fryshuset med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Projektet utgår från de mänskliga rättigheterna och vill visa hur religion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse. Genom workshops och storytelling som metod visar vi hur mötet mellan människor och tro kan vara en väg för att överbrygga klyftor och motverka fördomar. Vi tror på att tala med istället för att tala om, och genom dessa möten kunna få en djupare förståelse för varandra.

resolution 2250

Unga människor utgör halva jordens befolkning men är ofta exkluderade i fredsbyggande, konfliktlösning och beslutsprocesser. Den historiska FN resolutionen 2250 om unga, fred och säkerhet antogs den 9 december 2015 och berör unga personer mellan 18-29 år. Resolutionen understryker vikten av ungas deltagande och uppmuntrar världens ledare och andra intressenter att säkerställa ungas meningsfulla inkludering i fredsbyggande och beslutsprocesser. Resolutionen behandlar fem huvudområden: deltagande, skydd, förebyggande, samarbeten samt frigöring och återintegrering i samhället.

 

Medling

Inom Fryshusets olika verksamheter som möter unga i åldrarna 18-29 ser vi att unga idag finner sig i olika konfliktfyllda situationer där de saknar verktyg, erfarenhet och kunskap om hur dessa ska lösas. Genom projektet Unga Fredsbyggare utvecklar vi en utbildning anpassad efter målgruppen och den lokala kontexten i syfte att stötta de unga som har mandatet eller erfarenheten att lösa konflikter. Dessa unga som blir lösningen till att skapa ett fredligare samhälle präglat av ett medlande och öppet förhållningssätt istället för ett präglat av våld och hat.

Peace Leaders

Unga är lösningen på de konflikter vi ser i världen idag och att det är viktigt att unga fredsbyggare har verktygen för att skapa positiv förändring. Peace Leaders är IDEDI:s internationella projekt och vi strävar efter att bli en ledande aktör för genomförandet av FN:s fredsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet samtidigt som vi sprider Fryshusets metoder internationellt. Vi håller ledarskapsutbildningar i Latin Amerika, Mellanöstern och Afrika. Utbildningen hålls för unga mellan 18-29 år och ger dem verktygen att bli ledare och aktörer för fred i sina lokala och nationella kontexter. 

 
IC Sverige logo 480x339.png

IC Thinking sverige

ICT är en forskningsbaserad metod och utbildningsprogram för att öka förståelsen mellan människor och motverka svart-vitt tänkande, polarisering och konflikt. Det är framtaget av forskare vid University of Cambridge och vi leder arbetet med att anpassa metoden till svenska förhållanden, i samarbete med IC Thinking (Cambridge) Ltd., Umeå och Uppsala universitet samt University of Cambridge.

IC thinking with R.jpg
Umeå.png
Uppsala+university.jpg
University of cambridge.png