se vårt kalendarium för kommande evenemang.

IDEDI är kopplingen mellan praktisk kunskap, myndigheter och forskning som sprids via utbildning och möten till relevanta aktörer, som berör unga – men också till allmänheten genom att lära och påverka samhället.