Sep
13
9:00 AM09:00

Trygghet genom inkludering.

Trygghet genom inkludering,
Demokratisk resilience – hur skapar vi ett hållbart samhälle?

Demokratin i Sverige fyller 100 år. Detta vill vi på Institutet för demokrati & dialog:s (IDEDI) uppmärksamma med en nationell heldagskonferens på Fryshuset. En konferens om demokratifrämjande och förebyg­gande insatser för att motverka våldsbejakande extremism och att unga hamnar i utanförskap. Konferensen kommer framförallt att ta upp olika perspektiv på hur vi går från problem till lösning när det kommer till unga som vänder sig till destruktiva grupperingar. Välkommen att möta inbjudna ex­perter med olika ingångar i dessa frågeställningar!

>> Klicka här för att anmäla dig! <<

Klicka här för mer information om programmet med föreläsare. Se även vårt Facebook event för konferensen!

Datum och tid: 13 september 2019 kl. 09.00 – 16.30

Plats: Klubben, Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, 120 30 Stockholm

Pris: Kostnadsfritt vid anmälan. Anmäld men utebliven närvaro debiteras med 300 kr.

Vill du veta mer?
Kontakta Anette Pettersson Faye: anette.pettersson-faye@fryshuset.se

Konferensen möjliggörs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

View Event →
Aug
12
9:45 AM09:45

Gratis utbildning för dig som arbetar med unga

Vill du gå ett kompetenshöjande intensivprogram där du lär dig om komplext tänkande och får ökad självkännedom som stärker dig i din egen roll som ungdomsledare? Under 4 dagar kommer IDEDI på Fryshuset testa ett nytt utbildningsprogram/intervention för unga som även du som vuxen ungdomsledare har möjlighet att uppleva. Vi bjuder vi på lunch och fika. Efter utbildningen får du ett certifikat som bekräftar ditt deltagande.

Datum och tid: 12 - 14 och 16 augusti 2019, kl. 9.45 - 15.30.

Plats: Fryshuset, Mårtendalsgatan 6, Stockholm

Anmäl dig här!

Kostnad: Gratis!

View Event →
Jul
4
5:30 PM17:30

Hur går vi vidare för att skapa ett lika medborgarskap för unga?

Många unga upplever inte att de är lika mycket värda som andra, att de inte är fullvärdiga medborgare. Hur skapar vi ett jämlikt samhälle för alla?

För vem skapas trygghet? Hur ser det ut med dina rättigheter som ung flykting i Sverige? Vad behövs för att skapa ett lika medborgarskap? Under det här seminariet tittar vi på några tankar och möjliga lösningar inom detta ämne och avslutar med ett gemensamt samtal.

Klicka här för mer information om seminariet.

Datum och tid: 4 juli 2019 17.30 – 18.00

Plats: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan, Almedalsveckan i Visby, Gotland.

View Event →
Jul
4
3:00 PM15:00

Ungas lika medborgarskap

Forskningen visar att var du bor avgör också på vilket sätt du som ung inkluderas i samhällskontraktet. Vad krävs för att skapa ett samhälle på jämlika villkor för, med och av unga? Hur säkerställer vi att tilliten till att vår demokrati stärks bland våra unga medborgare?

Klicka här för mer information om seminariet.

Datum och tid: 4 juli 2019 kl. 15.00 – 16.00.

Plats: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan, Almedalsveckan i Visby, Gotland.

View Event →
Jul
3
2:30 PM14:30

Motståndskraft till svartvitt tunnelseende - går det att stärka?

Hur kan vi främja mental hälsa och bygga en motståndskraft till svartvitt tänkande utifrån ett folkhälsofrämjande perspektiv? Fryshuset presenterar Integrative Complexity Thinking- ett evidensbaserat utbildningsprogram/intervention. Interventionen är framtaget av forskare vid University of Cambridge, och IDEDI leder arbetet med att anpassa det till en svensk kontext i samarbete med IC Thinking (Cambridge) Ltd., Umeå universitet, Uppsala universitet och University of Cambridge.

Klicka här för mer information om seminariet.

Datum och tid: 3 juli 2019 kl. 14:30 – 15.00.

Plats: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan, Almedalsveckan i Visby, Gotland.

View Event →
Jul
2
4:30 PM16:30

Inkludering för alla, eller?

En av demokratins stora utmaningar är hur vi skapar ett hållbart samhälle för och med alla unga. Vilka får vara med och vilka står utanför, är frågor vi behandlar under denna stund. Med bl a Thomas Hammarberg som var Sveriges representant i arbetet med FN:s barnkonvention.

Klicka här för mer information om seminariet.

Datum och tid: 2 juli 2019 kl. 16.30 – 17.30.

Plats: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan, Almedalsveckan i Visby, Gotland.


View Event →
Jun
30
5:15 PM17:15

Yttrandefrihet och demokrati - en nordisk hårdvara värd att slåss för

Anette Pettersson Faye (Tf. Verksamhetschef IDEDI) deltar som talare på seminariet “Yttrandefrihet och demokrati - en nordisk hårdvara värd att slåss för”.

Ett seminarium anordnat av Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Föreningen Norden i Sverige och Danska ambassaden i Sverige.

Seminariets tema

Det nordiska samarbetet bygger på starka värderingar: Alla människors lika värde, jämställdhet, öppenhet och yttrandefrihet. Hur kan vi i Norden bättre värna om gemensamma grundvärderingar, jobba för att trygga möjligheten för alla att påverka och vara delaktiga då tonen hårdnar i samhällsdebatten?

Klicka här för mer information om seminariet.

Datum och tid: 30 juni 2019 kl. 17.15 – 18.00.

Plats: Strandvägen 4.6, Tavernatältet, Almedalsveckan i Visby, Gotland.

View Event →