se vårt kalendarium för kommande evenemang!
vi deltar på almedalsveckan i visby 30/6 – 7/7 2019!

IDEDI är kopplingen mellan praktisk kunskap, myndigheter och forskning som sprids via utbildning och möten till relevanta aktörer, som berör unga – men också till allmänheten genom att lära och påverka samhället.