Rubrik Kartläggning.png

Kartläggning och analys

För att kunna göra skillnad på riktigt gör vi en kartläggning för att ta reda på varje uppdragsgivares särskilda behov. I kartläggningarna undersöker vi både vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta för att få ett helhetsperspektiv i kartläggningen.

Baserat på vad som framkommit i kartläggningen gör vi sedan en behovsanalys. Analysen görs utifrån den aktuella situationen, så som den framkommit i kartläggningen. Utifrån analysen utformar ett hållbart och långsiktigt program för uppdragsgivaren, skräddarsytt efter uppdragsgivarens specifika behov.